html页面,实现页面显示等待几秒自动跳转

演示图

html页面,实现页面显示等待几秒自动跳转

注意

此代码片段不包含样式,样式自己手撸哈,只提供了跳转函数和html元素

代码

<script>
    var time=3;
    var timer=setInterval('tiaozhuan()',1000);
    function tiaozhuan() {
        var t=document.getElementById("id8");
        if(time>0) {
            t.innerHTML=time;
            time--;
        } else {
            clearInterval(timer);
            location.href="{$data.url}";
        }
    }
</script>
<div class="py-4 d-flex justify-content-center align-items-end">
    页面将在<font id="id8" size="3">3</font>秒钟跳转<a href="">或点击我直接跳转</a>
</div>
文章链接:https://www.iamms.cn/technology/82.html
文章标题:html页面,实现页面显示等待几秒自动跳转
文章版权:默笙 所发布的内容,部分为原创文章,转载请注明来源,网络转载文章如有侵权请联系我们!
本文最后更新发布于2022年11月21日 0时33分47秒,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言或联系:304366@qq.com

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
技术

ThinkPHP5.1根据当前用户ID递归查询上级所有用户信息

2022-11-7 13:33:11

技术

程序员表白代码Python爱心代码

2022-11-22 23:40:18

0 条回复A文章作者M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索
我是底线可爱胖!冲鸭~